องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 8เดือนมีนาคม  2566 นำโดย นายบรรพชิต  นรดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน