สภาพทั่วไป

            ที่ตั้ง 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๗ กิโลเมตร และห่างจากตัวหวัดศรีสะเกษประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

 

           อาณาเขตติดต่อ

                  ทิศเหนือ           ติดต่อกับเขต         ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

                 ทิศใต้                ติดต่อกับเขต         ตำบลตูม,ตำบลเสื่องข้าว   อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

                 ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเขต         ตำบลน้ำเกลี้ยง,ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ

                 ทิศตะวันตก        ติดต่อกับเขต         ตำบลตำแย ตำบลพรหมสวัสดิ์ และเทศบาลตำบลพยุห์

 

          เนื้อที่

                องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวีมีเนื้อที่ประมาณ ๓๗.๕๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๓,๔๙๑.๒๕ ไร่

 

         ลักษณะภูมิประเทศ

               องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบมีเนินเล็กน้อย (สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑๒๐ เมตร )

               และพื้นที่โยทั่วไปเป็นที่สูงสลับลุ่มกระจายอยู่ทั่วไป มีลำห้วยไหลผ่าน ๒ สาย คือ ห้วยระวี และห้วยทา

 

        อาณาเขตการปกครอง

              องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.