เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวีเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ อปท.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน