เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวีเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน