ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน