ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนรีตเสริมเหล็กปูแอสฟิลท์ติก บ้านรุ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางเข้าหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ๑๔๖-๒๐ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ กทอรนิกส์ บ้านรุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง (e-bidding) 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน