องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวีได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬารุ่งระวีสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนในเขตตำบลรุ่งระวี มีความสามัคคี กันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

kr6021
kr6020
kr6019
kr6018
kr6017
kr6016
kr6015
kr6014
kr6013
kr6012
kr6011
kr6010
kr609
kr608
kr607
kr605
kr604
kr603
kr602
kr601
kr6021
kr6020
kr6019
kr6018
kr6017
kr6016
kr6015
kr6014
kr6013
kr6012
kr6011
kr6010
kr609
kr608
kr607
kr605
kr604
kr603
kr602
kr601

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน