นายองอาจ อุระดา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี